Водещи началото си от средновековните рицарски общества, в наши дни ордените са основен атрибут на държавността.

Те се връчват като награди за отличаване на постиженията на гражданите в различни сфери на обществения живот и имат важна роля в международните отношения.

По-голямата част от съвременните български отличия са исторически свързани с наградната система на Царство България.

Носители на ордени, медали и почетни знаци са ярки личности от следосвобожденската ни история, насърчени за своя принос в развитието на военното дело, дипломацията, икономиката, науката и културата.


Без съмнение, орденът „За храброст“ е сред държавните отличия, разпознаваеми от всеки българин.

Той е символ на устрема към осъществяването на националния идеал, на доблест и самоотверженост в служба на Отечеството.

Поради тези причини орденът и неговите кавалери заемат специално място в най-новата книга на сдружение „Българска история“.

Автор на „Орденът „За храброст“ сред отличията на Царство България“ е Юли Грънчаров.

В продължение на осем години той черпи информация и опит от авторитетни изследователи и страстни колекционери. В подготовката на своя труд среща подкрепата на чуждестранни аукционни къщи и официални институции, сред които Музея на ордена на Почетния легион (Париж, Франция), Българския монетен двор и Фонда за опазване на историческото наследство Цар Борис и Царица Йоанна.

Нещо повече, предисловието на албума е написано лично от Цар Симеон II – Велик магистър на българските ордени.

Книгата ще разкрие пред читателя как са създадени и развивани българските отличия; каква е разликата между орден, медал и почетен знак; къде са били изработвани през годините; кои личности и за какви заслуги са награждавани.

Богатият снимков материал включва най-ранните български отличия; изключителните ордени с брилянти; факсимилиета на устави на царските български ордени; всички известни емисии и екземпляри на ордена „За храброст “.

Луксозното издание излиза по случай Деня на храбростта и Българската армия и е един прекрасен начин да отбележим националния празник.

Разберете повече за историята на държавните отличия и вижте уникални непубликувани досега екземпляри.